Dijital Kimlik Doğrulama ve Uzaktan Kimlik Tespiti

Dijitalleşme günümüzde hemen her iş kolunda en trend başlıklar arasında yer almaktadır. Her geçen gün dijital uygulamaların hayatımızda edindiği yer artmakta, yeni iş kolları ve yeni şirketler hayatımıza girmektedir. Bu şirketlerin bir kısmı regüle piyasalarda çalışmakta olup çeşitli yasal yükümlülüklere tabidirler. İlgili mevzuat setine uyum sağlamak bu şirketler için bir gerekliliktir. Ayrıca regüle olsun ya…