Yetkili Müesseseler (Döviz Bürosu) ve Kıymetli Maden Aracı Kurumları Yeni Lisans Düzeni

Bir süredir yetkili müessese (döviz bürosu) başvuru sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan karar ile yeni başvurulara kapalı idi. Beklentimiz lisans ücretleri ve sermaye rakamlarının artırılması ile başvuruların yeniden açılması yönündeydi. 25 Mayıs 2024 günü Resmi Gazete’de yayınlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair…

Açık Bankacılık Ödeme Hizmetleri Regülasyonu

12 Kasım 2019 yılında yapılan yasal değişiklikle açık bankacılık faaliyetleri 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır. Buna göre açık bankacılık ödeme hizmetleri Ödeme Emri Başlatma Hizmeti ve Hesap Bilgisi Hizmeti olarak iki başlıkta tanımlanmıştır: Ödeme Emri Başlatma Hizmeti: Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine…

Dijital Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri

Dijital bankaların kuruluş ve faaliyetlerini düzenleyen “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik” 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girdi. Dijital bankalar, bu yönetmelik yanında Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde kredi kuruluşlarının uymakla yükümlü olduğu tüm mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Dijital bankalar tüm mevzuat hükümlerine tabi olmakla birlikte faaliyetleri bazı kısıtlara tabidir. Müşteri…

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Kurma Fikri

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetleri 6493 sayılı Kanun kapsamında yürütülmektedir. Sektörün lisanslama, gözetim ve denetiminden sorumlu otorite 1 Ocak 2020’ye kadar BDDK iken bu tarihten sonra TCMB olmuştur. TCMB 2020 yılında dört adet, 2021 yılında iki adet faaliyet izni lisansı vermiş, ayrıca bu dönemde on bir adet de faaliyet izni genişletilmesi kararı almıştır. TCMB…

Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu Lisansı Alan Şirketler Hakkında

TCMB uzun zaman aradan sonra yeni elektronik para ve ödeme kuruluşu lisansı verdi. 21 Ağustos 2021 günü Resmi Gazete yayınlanan kararla 13 tanesi elektronik para lisansı ve 3 tanesi ödeme kuruluşu lisansı olmak üzere 16 kuruluş 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde elektronik para…

VASP Tanımı, Kripto Para Kanun Taslağı, MASAK Rehberi ve Sorular

Bu yazı cevaplardan çok soruların olduğu bir yazı. Temel konusu da Kripto Para Kanun Taslağı ve MASAK mevzuatında VASP (Kripto varlık hizmet sağlayıcılar) tanımı. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (VASP’lar) ilk kez 1 Mayıs 2021’de MASAK tarafından yayınlanan Yönetmelikle mevzuatımızda ilk kez yer aldı. Buna göre VASP’lar MASAK düzenlemeleri kapsamında yükümlü olarak tanımlandı. MASAK tarafından aynı…

Türkiye’de ve Dünya’da Çocuk Bankacılığı

Türkiye’de Çocuk Bankacılığı Google’da çocuk bankacılığı’nı arattığınızda aşağıdaki bankalar ilk sayfada çıkıyor. Görüleceği üzere bankalarımızın çocuk bankacılığından büyük oranda anladığı birikim/kumbara. İş Bankası’nın Maximum Gaming Kart projesi, Kuveyttürk’ün Dijital Kaşif ürün gamı ve Vakıfbank’ın Vibox uygulaması öne çıkanlar. İş Bankası Vadeli Kumbara Hesabı, ilk İmza Hesabı, Maximum Gaming Kart, Çocuğum için BES Maximum Gaming Kart…

Açık Bankacılık Ödeme Kuruluşları, Arayüz Geliştiriciler ve Servis Bankacılığı Modeli

Yeni finansal sistemin anahtar kelimesi API (Application Programming Interface). API’lerin hayatımıza girmesi ile artık her türlü ürünü kendi bünyesinde sunan devasa bankaların domine ettiği bir finansal mimariden bankalar yanında (kaldı ki bankalar bile kendi içerisinde mutasyona uğruyor) çok sayıda banka dışı finans kuruluşu ve ödeme kuruluşu ile farklı alanlardan envaı çeşit destek hizmeti kuruluşunun olduğu,…

Precious Metals Market under Borsa Istanbul

There are four markets under Borsa Istanbul: Equity Market, Debt Securities Market, Derivatives Market, and Precious Metals And Diamond Markets. The Precious Metals And Diamond Markets composes of three different markets: Precious Metals Market, Precious Metals Lending Market, Diamond and Precious Stones Market. Precious Metals Market has remarkable volume among world exchanges. The daily average…

N26 Tecrübesinden Fintechler İçin Dersler

Geleneksek Alman Bankacılığından Avrupa Çapında Dijital Bankacılığa Almanya geleneksel bir bankacılık sistemine sahip. Nakit kullanım oranı nispeten yüksek ve internet ya da mobil bankacılık kullanımı düşük. Her ne kadar bu durum covid salgını ile biraz değişmiş olsa da alışkanlıklar kolay değişmiyor. İnternet ve mobil bankacılığı şifresi edinmenin dahi çoğu kez bürokratik bir sürece tabi olduğu…