psd3

PSD3 ve PSR1: AB Ödemeler Mevzuatının Geldiği Son Nokta

PSD3 ve PSR1: AB Ödemeler Mevzuatının Geldiği Son Nokta Avrupa Birliği’nin (AB) #ödeme hizmetleri ile ilgili ortak kurallar getirmesindeki temel amacı Single Euro Payments Area ( #SEPA ) adı verilen Avrupa Tek Ödeme Alanı’nın oluşturulması ve bu kapsamda Birlik sınırları içerisinde yaşayan birey ve işletmelerin kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri ödemelerdeki kolaylık, güvenlik ve düşük işlem maliyeti gibi unsurları üye ülkeler…

para transferi şirketi kurmak

Para Transfer Şirketi Kurmak

Para Transfer Şirketi Kurmak Para transferi ve ödeme sistemleri altyapısı ülke ekonomileri için çok yüksek öneme sahiptir. Geleneksel olarak merkez bankaları tarafından organize edilen ödeme sistemlerinin yanı sıra özel kuruluşlar tarafından kurulan ödeme sistemleri de mevcuttur. Söz konusu ödeme sistemi alt yapılarını kullanarak gerçek ve tüzel kişilerin para transferi taleplerini para transferi şirketleri gerçekleştirir. Ülkemizde…

Kart Tabanlı Ödemeler

KART TABANLI ÖDEMELER Açık bankacılık denilince akla 2 temel oyuncu gelir: 1) Hesap Bilgisi Hizmeti Sağlayan Kuruluşlar (Account Information Service Providers – AISPs) 2) Ödeme Emri Başlatma Hizmeti Sağlayan Kuruluşlar (Payment Initiation Service Providers – PISPs). Aslında ödemeler mevzuatımızda tam olarak ayrı bir kategori olarak değerlendirilmese de bu oyuncuların yanında kart tabanlı ödeme aracı ihraç…

Fraud Riskinin Yönetilmesi

Fraud Riskinin Yönetilmesi Fraud riski ile müşteri edinimi arasında bir trade-off söz konusu. Müşterilerin önemli bir bölümü kompleks onboarding süreçlerinden rahatsız olurlar ve bu sürecin çok zahmetli olması durumunda uygulamanızı kullanmaktan genellikle vazgeçerler. Onboarding sürecinin çok basit olması durumunda ise daha çok müşteri kazanırsınız ancak fraud riskiniz de aynı ölçüde artar. Yeni faaliyete başlayan bir…

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Kurma Fikri

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetleri 6493 sayılı Kanun kapsamında yürütülmektedir. Sektörün lisanslama, gözetim ve denetiminden sorumlu otorite 1 Ocak 2020’ye kadar BDDK iken bu tarihten sonra TCMB olmuştur. TCMB 2020 yılında dört adet, 2021 yılında iki adet faaliyet izni lisansı vermiş, ayrıca bu dönemde on bir adet de faaliyet izni genişletilmesi kararı almıştır. TCMB…

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Finansal Yükümlülükleri

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Finansal Yükümlülükleri Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının ödemeler mevzuatı kapsamında karşılaştıkları bir takım finansal yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülüklere aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir. Vergisel yükümlülükler bu yazının kapsamı dışındadır. Başvuru Ücreti: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)’in 11’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca,…

Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu Lisansı Alan Şirketler Hakkında

TCMB uzun zaman aradan sonra yeni elektronik para ve ödeme kuruluşu lisansı verdi. 21 Ağustos 2021 günü Resmi Gazete yayınlanan kararla 13 tanesi elektronik para lisansı ve 3 tanesi ödeme kuruluşu lisansı olmak üzere 16 kuruluş 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde elektronik para…

Açık Bankacılık Ödeme Kuruluşları, Arayüz Geliştiriciler ve Servis Bankacılığı Modeli

Yeni finansal sistemin anahtar kelimesi API (Application Programming Interface). API’lerin hayatımıza girmesi ile artık her türlü ürünü kendi bünyesinde sunan devasa bankaların domine ettiği bir finansal mimariden bankalar yanında (kaldı ki bankalar bile kendi içerisinde mutasyona uğruyor) çok sayıda banka dışı finans kuruluşu ve ödeme kuruluşu ile farklı alanlardan envaı çeşit destek hizmeti kuruluşunun olduğu,…

N26 Tecrübesinden Fintechler İçin Dersler

Geleneksek Alman Bankacılığından Avrupa Çapında Dijital Bankacılığa Almanya geleneksel bir bankacılık sistemine sahip. Nakit kullanım oranı nispeten yüksek ve internet ya da mobil bankacılık kullanımı düşük. Her ne kadar bu durum covid salgını ile biraz değişmiş olsa da alışkanlıklar kolay değişmiyor. İnternet ve mobil bankacılığı şifresi edinmenin dahi çoğu kez bürokratik bir sürece tabi olduğu…

Teknoloji Şirketlerinde Birleşme ve Devralmalar

Giriş Teknoloji şirketlerinde birleşme ve devralmalar ile ilgili olarak çıkarılan ve Rekabet Kurumu tarafından 4 Mart 2022 tarih ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) 04.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. Düzenleme Ne Getiriyor? Yeni düzenleme ile…