psd3

PSD3 ve PSR1: AB Ödemeler Mevzuatının Geldiği Son Nokta

PSD3 ve PSR1: AB Ödemeler Mevzuatının Geldiği Son Nokta Avrupa Birliği’nin (AB) #ödeme hizmetleri ile ilgili ortak kurallar getirmesindeki temel amacı Single Euro Payments Area ( #SEPA ) adı verilen Avrupa Tek Ödeme Alanı’nın oluşturulması ve bu kapsamda Birlik sınırları içerisinde yaşayan birey ve işletmelerin kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri ödemelerdeki kolaylık, güvenlik ve düşük işlem maliyeti gibi unsurları üye ülkeler…

10 Soruda Türkiye’de Kitle Fonlaması

Türkiye’de kitle fonlaması faaliyetleri hakkında en çok merak edilen soruları ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Kitle fonlaması nedir? (Crowdfunding nedir?) Kitle fonlaması; Planlanan teknoloji ve/veya üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kaynakihtiyacı olan bir projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde, Sermaye Piyasası Kanununun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın, Kitle fonlamasına…

How to Build a Crowdfunding Platform in Turkey?

How to Build a Crowdfunding Platform in Turkey? There are 4 types of crowdfunding: equity-based, debt-based, reward-based, and donation-based. The principles and procedures of equity-based and debt-based crowdfunding activities are set down by the Capital Markets Board, regulatory authority for capital market activities in Turkey, in Communiqué on Crowdfunding. Donation-based and reward-based crowdfunding types are…

Fraud Riskinin Yönetilmesi

Fraud Riskinin Yönetilmesi Fraud riski ile müşteri edinimi arasında bir trade-off söz konusu. Müşterilerin önemli bir bölümü kompleks onboarding süreçlerinden rahatsız olurlar ve bu sürecin çok zahmetli olması durumunda uygulamanızı kullanmaktan genellikle vazgeçerler. Onboarding sürecinin çok basit olması durumunda ise daha çok müşteri kazanırsınız ancak fraud riskiniz de aynı ölçüde artar. Yeni faaliyete başlayan bir…

Açık Bankacılık Ödeme Hizmetleri Regülasyonu

12 Kasım 2019 yılında yapılan yasal değişiklikle açık bankacılık faaliyetleri 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır. Buna göre açık bankacılık ödeme hizmetleri Ödeme Emri Başlatma Hizmeti ve Hesap Bilgisi Hizmeti olarak iki başlıkta tanımlanmıştır: Ödeme Emri Başlatma Hizmeti: Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine…

Açık Bankacılıktan Açık Veriye

Açık Bankacılıktan Açık Veriye Giden Yolculuk Açık bankacılıkta (open banking) henüz yolun başındayız. 6493 sayılı Kanun’a 2019 yılının sonlarında dahil edilen açık bankacılık hizmetleri 2 ana servisten oluşuyor. Bu servisler, müşterinin izni ve yetkilendirmesi ile bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından API’ler vasıtasıyla bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları gibi farklı farklı kuruluşlara erişim sağlanarak…

Dijital Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri

Dijital bankaların kuruluş ve faaliyetlerini düzenleyen “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik” 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girdi. Dijital bankalar, bu yönetmelik yanında Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde kredi kuruluşlarının uymakla yükümlü olduğu tüm mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Dijital bankalar tüm mevzuat hükümlerine tabi olmakla birlikte faaliyetleri bazı kısıtlara tabidir. Müşteri…

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Kurma Fikri

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetleri 6493 sayılı Kanun kapsamında yürütülmektedir. Sektörün lisanslama, gözetim ve denetiminden sorumlu otorite 1 Ocak 2020’ye kadar BDDK iken bu tarihten sonra TCMB olmuştur. TCMB 2020 yılında dört adet, 2021 yılında iki adet faaliyet izni lisansı vermiş, ayrıca bu dönemde on bir adet de faaliyet izni genişletilmesi kararı almıştır. TCMB…

Türkiye’de ve Dünya’da Çocuk Bankacılığı

Türkiye’de Çocuk Bankacılığı Google’da çocuk bankacılığı’nı arattığınızda aşağıdaki bankalar ilk sayfada çıkıyor. Görüleceği üzere bankalarımızın çocuk bankacılığından büyük oranda anladığı birikim/kumbara. İş Bankası’nın Maximum Gaming Kart projesi, Kuveyttürk’ün Dijital Kaşif ürün gamı ve Vakıfbank’ın Vibox uygulaması öne çıkanlar. İş Bankası Vadeli Kumbara Hesabı, ilk İmza Hesabı, Maximum Gaming Kart, Çocuğum için BES Maximum Gaming Kart…