psd3

PSD3 ve PSR1: AB Ödemeler Mevzuatının Geldiği Son Nokta

PSD3 ve PSR1: AB Ödemeler Mevzuatının Geldiği Son Nokta Avrupa Birliği’nin (AB) #ödeme hizmetleri ile ilgili ortak kurallar getirmesindeki temel amacı Single Euro Payments Area ( #SEPA ) adı verilen Avrupa Tek Ödeme Alanı’nın oluşturulması ve bu kapsamda Birlik sınırları içerisinde yaşayan birey ve işletmelerin kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri ödemelerdeki kolaylık, güvenlik ve düşük işlem maliyeti gibi unsurları üye ülkeler…

Fraud Riskinin Yönetilmesi

Fraud Riskinin Yönetilmesi Fraud riski ile müşteri edinimi arasında bir trade-off söz konusu. Müşterilerin önemli bir bölümü kompleks onboarding süreçlerinden rahatsız olurlar ve bu sürecin çok zahmetli olması durumunda uygulamanızı kullanmaktan genellikle vazgeçerler. Onboarding sürecinin çok basit olması durumunda ise daha çok müşteri kazanırsınız ancak fraud riskiniz de aynı ölçüde artar. Yeni faaliyete başlayan bir…

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Kurma Fikri

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetleri 6493 sayılı Kanun kapsamında yürütülmektedir. Sektörün lisanslama, gözetim ve denetiminden sorumlu otorite 1 Ocak 2020’ye kadar BDDK iken bu tarihten sonra TCMB olmuştur. TCMB 2020 yılında dört adet, 2021 yılında iki adet faaliyet izni lisansı vermiş, ayrıca bu dönemde on bir adet de faaliyet izni genişletilmesi kararı almıştır. TCMB…

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Finansal Yükümlülükleri

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Finansal Yükümlülükleri Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının ödemeler mevzuatı kapsamında karşılaştıkları bir takım finansal yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülüklere aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir. Vergisel yükümlülükler bu yazının kapsamı dışındadır. Başvuru Ücreti: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)’in 11’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca,…

Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu Lisansı Alan Şirketler Hakkında

TCMB uzun zaman aradan sonra yeni elektronik para ve ödeme kuruluşu lisansı verdi. 21 Ağustos 2021 günü Resmi Gazete yayınlanan kararla 13 tanesi elektronik para lisansı ve 3 tanesi ödeme kuruluşu lisansı olmak üzere 16 kuruluş 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde elektronik para…

N26 Tecrübesinden Fintechler İçin Dersler

Geleneksek Alman Bankacılığından Avrupa Çapında Dijital Bankacılığa Almanya geleneksel bir bankacılık sistemine sahip. Nakit kullanım oranı nispeten yüksek ve internet ya da mobil bankacılık kullanımı düşük. Her ne kadar bu durum covid salgını ile biraz değişmiş olsa da alışkanlıklar kolay değişmiyor. İnternet ve mobil bankacılığı şifresi edinmenin dahi çoğu kez bürokratik bir sürece tabi olduğu…

MASAK 2021 Yılı Faaliyet Raporu Çerçevesinde Uyum Faaliyetleri

MASAK 2021 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Rapor MASAK mevzuatında tanımlanmış yükümlülülerin mevzuatla ilgili faaliyetleri ve MASAK’ın bunlar hakkındaki işlemleri hakkında önemli bazı hususlar içermektedir. Rapor’da 2021 yılında şüpheli işlem bildirimlerinin önemli oranda arttığı görülmektedir. Artışın temel kaynağı Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşları’nın yaptığı bildirim sayısındaki artıştır. Bu kuruluşlar 2021 yılında 284.544 bildirim yapmıştır.2020 yılında…

Corporate Governance of Payment and Electronic Money Institutions

Introduction The main purpose of the Law No. 6493 on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions is to regulate the procedures and principles regarding payment and securities settlement systems, payment services, payment institutions and electronic money institutions. In this framework, Law No. 6493 has defined the relevant activities and the…

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarında Kurumsal Yönetim

Giriş 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un temel amacı, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu çerçevede 6493 sayılı Kanun ilgili faaliyetleri ve bu faaliyetlerle iştigal edecek şirketleri tanımlamış, bunların kuruluş ve…