Starting A Precious Metals Brokerage Business in Turkey

Starting A Precious Metals Brokerage Business in Turkey Precious metals intermediary institutions (precious metals brokerage companies) refers to institutions holding foundation and operation licenses granted by the Ministry of Treasury and Finance for trading in markets where precious metals and precious stones are traded. Precious metals intermediary institutions are authorized to perform the following activities:…

Precious Metals Market under Borsa Istanbul

There are four markets under Borsa Istanbul: Equity Market, Debt Securities Market, Derivatives Market, and Precious Metals And Diamond Markets. The Precious Metals And Diamond Markets composes of three different markets: Precious Metals Market, Precious Metals Lending Market, Diamond and Precious Stones Market. Precious Metals Market has remarkable volume among world exchanges. The daily average…

MASAK 2021 Yılı Faaliyet Raporu Çerçevesinde Uyum Faaliyetleri

MASAK 2021 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Rapor MASAK mevzuatında tanımlanmış yükümlülülerin mevzuatla ilgili faaliyetleri ve MASAK’ın bunlar hakkındaki işlemleri hakkında önemli bazı hususlar içermektedir. Rapor’da 2021 yılında şüpheli işlem bildirimlerinin önemli oranda arttığı görülmektedir. Artışın temel kaynağı Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşları’nın yaptığı bildirim sayısındaki artıştır. Bu kuruluşlar 2021 yılında 284.544 bildirim yapmıştır.2020 yılında…

Döviz Bürolarında (Yetkili Müesseselerde) Kurumsal Yönetim

Organizasyon Yapısı Döviz bürolarının anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda yetkili müesseselerin genel müdür ataması ve yönetim kurulu belirlemesi gerekmektedir. Tebliğ yetkili müesseseler için asgari ödenmiş sermaye şartı getirmiş, yeni şube açılması durumunda her bir şube için de 3 milyon TL ilave sermaye artırımı öngörmüştür. Ayrıca yetkili müesseselerin kuruluş amaçları ile sınırlı olarak faaliyet…

Döviz Bürolarının (Yetkili Müesseselerin) Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Giriş Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin, bilinen adıyla döviz bürolarının, kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin yasal çerçeve 2018 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018-32/45 sayılı Tebliğ’le yenilenmiştir. Resmi Gazete’de 12 Ekim 2021’de yayınlanan değişikliklerle Tebliğ’e son hali verilmiş, döviz bürolarının faaliyetleri için oluşturulan kural seti güncellenmiş ve yeni…