Döviz Bürolarında (Yetkili Müesseselerde) Kurumsal Yönetim

Organizasyon Yapısı Döviz bürolarının anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda yetkili müesseselerin genel müdür ataması ve yönetim kurulu belirlemesi gerekmektedir. Tebliğ yetkili müesseseler için asgari ödenmiş sermaye şartı getirmiş, yeni şube açılması durumunda her bir şube için de 3 milyon TL ilave sermaye artırımı öngörmüştür. Ayrıca yetkili müesseselerin kuruluş amaçları ile sınırlı olarak faaliyet…

Döviz Bürolarının (Yetkili Müesseselerin) Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Giriş Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin, bilinen adıyla döviz bürolarının, kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin yasal çerçeve 2018 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018-32/45 sayılı Tebliğ’le yenilenmiştir. Resmi Gazete’de 12 Ekim 2021’de yayınlanan değişikliklerle Tebliğ’e son hali verilmiş, döviz bürolarının faaliyetleri için oluşturulan kural seti güncellenmiş ve yeni…