Starting A Precious Metals Brokerage Business in Turkey

Starting A Precious Metals Brokerage Business in Turkey Precious metals intermediary institutions (precious metals brokerage companies) refers to institutions holding foundation and operation licenses granted by the Ministry of Treasury and Finance for trading in markets where precious metals and precious stones are traded. Precious metals intermediary institutions are authorized to perform the following activities:…

psd3

PSD3 ve PSR1: AB Ödemeler Mevzuatının Geldiği Son Nokta

PSD3 ve PSR1: AB Ödemeler Mevzuatının Geldiği Son Nokta Avrupa Birliği’nin (AB) #ödeme hizmetleri ile ilgili ortak kurallar getirmesindeki temel amacı Single Euro Payments Area ( #SEPA ) adı verilen Avrupa Tek Ödeme Alanı’nın oluşturulması ve bu kapsamda Birlik sınırları içerisinde yaşayan birey ve işletmelerin kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri ödemelerdeki kolaylık, güvenlik ve düşük işlem maliyeti gibi unsurları üye ülkeler…

para transferi şirketi kurmak

Para Transfer Şirketi Kurmak

Para Transfer Şirketi Kurmak Para transferi ve ödeme sistemleri altyapısı ülke ekonomileri için çok yüksek öneme sahiptir. Geleneksel olarak merkez bankaları tarafından organize edilen ödeme sistemlerinin yanı sıra özel kuruluşlar tarafından kurulan ödeme sistemleri de mevcuttur. Söz konusu ödeme sistemi alt yapılarını kullanarak gerçek ve tüzel kişilerin para transferi taleplerini para transferi şirketleri gerçekleştirir. Ülkemizde…

Kart Tabanlı Ödemeler

KART TABANLI ÖDEMELER Açık bankacılık denilince akla 2 temel oyuncu gelir: 1) Hesap Bilgisi Hizmeti Sağlayan Kuruluşlar (Account Information Service Providers – AISPs) 2) Ödeme Emri Başlatma Hizmeti Sağlayan Kuruluşlar (Payment Initiation Service Providers – PISPs). Aslında ödemeler mevzuatımızda tam olarak ayrı bir kategori olarak değerlendirilmese de bu oyuncuların yanında kart tabanlı ödeme aracı ihraç…

10 Soruda Türkiye’de Kitle Fonlaması

Türkiye’de kitle fonlaması faaliyetleri hakkında en çok merak edilen soruları ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Kitle fonlaması nedir? (Crowdfunding nedir?) Kitle fonlaması; Planlanan teknoloji ve/veya üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kaynakihtiyacı olan bir projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde, Sermaye Piyasası Kanununun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın, Kitle fonlamasına…

How to Build a Crowdfunding Platform in Turkey?

How to Build a Crowdfunding Platform in Turkey? There are 4 types of crowdfunding: equity-based, debt-based, reward-based, and donation-based. The principles and procedures of equity-based and debt-based crowdfunding activities are set down by the Capital Markets Board, regulatory authority for capital market activities in Turkey, in Communiqué on Crowdfunding. Donation-based and reward-based crowdfunding types are…

Fraud Riskinin Yönetilmesi

Fraud Riskinin Yönetilmesi Fraud riski ile müşteri edinimi arasında bir trade-off söz konusu. Müşterilerin önemli bir bölümü kompleks onboarding süreçlerinden rahatsız olurlar ve bu sürecin çok zahmetli olması durumunda uygulamanızı kullanmaktan genellikle vazgeçerler. Onboarding sürecinin çok basit olması durumunda ise daha çok müşteri kazanırsınız ancak fraud riskiniz de aynı ölçüde artar. Yeni faaliyete başlayan bir…

Açık Bankacılıktan Açık Veriye

Açık Bankacılıktan Açık Veriye Giden Yolculuk Açık bankacılıkta (open banking) henüz yolun başındayız. 6493 sayılı Kanun’a 2019 yılının sonlarında dahil edilen açık bankacılık hizmetleri 2 ana servisten oluşuyor. Bu servisler, müşterinin izni ve yetkilendirmesi ile bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından API’ler vasıtasıyla bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları gibi farklı farklı kuruluşlara erişim sağlanarak…

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Finansal Yükümlülükleri

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Finansal Yükümlülükleri Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının ödemeler mevzuatı kapsamında karşılaştıkları bir takım finansal yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülüklere aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir. Vergisel yükümlülükler bu yazının kapsamı dışındadır. Başvuru Ücreti: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)’in 11’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca,…

Türkiye’de Servis Modeli Bankacılığı

10 Soruda Türkiye’de Servis Modeli Bankacılığı (Service Model Banking – Banking as a Service)  Türkiye’de servis modeli bankacılığı BDDK tarafından yayımlanan Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu yazımızda Türkiye’de servis modeli bankacılığı uygulaması ile ilgili merak edilen konuları 10 soruda özetlemeye çalıştık. Servis Modeli Bankacılığı Nedir? BDDK’nın yayımladığı…