Dijital Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri

Dijital bankaların kuruluş ve faaliyetlerini düzenleyen “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik” 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girdi. Dijital bankalar, bu yönetmelik yanında Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde kredi kuruluşlarının uymakla yükümlü olduğu tüm mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Dijital bankalar tüm mevzuat hükümlerine tabi olmakla birlikte faaliyetleri bazı kısıtlara tabidir. Müşteri…

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Kurma Fikri

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetleri 6493 sayılı Kanun kapsamında yürütülmektedir. Sektörün lisanslama, gözetim ve denetiminden sorumlu otorite 1 Ocak 2020’ye kadar BDDK iken bu tarihten sonra TCMB olmuştur. TCMB 2020 yılında dört adet, 2021 yılında iki adet faaliyet izni lisansı vermiş, ayrıca bu dönemde on bir adet de faaliyet izni genişletilmesi kararı almıştır. TCMB…

Açık Bankacılık Ödeme Kuruluşları, Arayüz Geliştiriciler ve Servis Bankacılığı Modeli

Yeni finansal sistemin anahtar kelimesi API (Application Programming Interface). API’lerin hayatımıza girmesi ile artık her türlü ürünü kendi bünyesinde sunan devasa bankaların domine ettiği bir finansal mimariden bankalar yanında (kaldı ki bankalar bile kendi içerisinde mutasyona uğruyor) çok sayıda banka dışı finans kuruluşu ve ödeme kuruluşu ile farklı alanlardan envaı çeşit destek hizmeti kuruluşunun olduğu,…