Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarında Kurumsal Yönetim

Giriş 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un temel amacı, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu çerçevede 6493 sayılı Kanun ilgili faaliyetleri ve bu faaliyetlerle iştigal edecek şirketleri tanımlamış, bunların kuruluş ve…

Döviz Bürolarında (Yetkili Müesseselerde) Kurumsal Yönetim

Organizasyon Yapısı Döviz bürolarının anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda yetkili müesseselerin genel müdür ataması ve yönetim kurulu belirlemesi gerekmektedir. Tebliğ yetkili müesseseler için asgari ödenmiş sermaye şartı getirmiş, yeni şube açılması durumunda her bir şube için de 3 milyon TL ilave sermaye artırımı öngörmüştür. Ayrıca yetkili müesseselerin kuruluş amaçları ile sınırlı olarak faaliyet…