Açık Bankacılık Ödeme Hizmetleri Regülasyonu

12 Kasım 2019 yılında yapılan yasal değişiklikle açık bankacılık faaliyetleri 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır. Buna göre açık bankacılık ödeme hizmetleri Ödeme Emri Başlatma Hizmeti ve Hesap Bilgisi Hizmeti olarak iki başlıkta tanımlanmıştır: Ödeme Emri Başlatma Hizmeti: Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine…

Corporate Governance of Payment and Electronic Money Institutions

Introduction The main purpose of the Law No. 6493 on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions is to regulate the procedures and principles regarding payment and securities settlement systems, payment services, payment institutions and electronic money institutions. In this framework, Law No. 6493 has defined the relevant activities and the…

Türkiye’de Ödeme Şirketi Nasıl Kurulur?

Türkiye’de Ödeme Kuruluşu Nasıl Kurulur? Türkiye’de ödeme şirketi kurmak mı istiyorsunuz? Türkiye’de ödeme kuruluşu lisansı nasıl alınır sorusunun cevabını arıyorsanız bu yazıda aradığınız cevabı bulacaksınız. Türkiye’de sunulan ödeme hizmetleri global uygulamalara paralel olarak regülasyona tabi bir hizmet türü olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Türkiye’de ödeme şirketi nasıl kurulur sorusunun cevabının bulmak için öncelikle bu alandaki mevzuata…

European Payments Initiative – EPI

Avrupa ödemeler pazarında dijital teknolojilerin gelişimine paralel olarak rekabetçi ve inovatif ödeme çözümleri gelişimini sürdürüyor. Avrupa Birliği’nin başta PSD2 olmak üzere bu alandaki regülasyon çalışmaları da sektörün gelişimini destekliyor. Ancak üye ülkelerin ekonomik ve finansal olarak dışa bağımlılığı azaltma gibi bir hedef ve stratejileri bulunuyor. Bu nedenle, özellikle üye ülkeler arası sınır ötesi ödeme işlemleri…

GSM Operatörleri Ödeme Hizmeti Sunabilir mi?

Ödeme hizmetlerinin regülasyona tabi bir alan olması nedeniyle bu hizmetleri sunan servis sağlayıcıların doğal olarak ilgili kanun ve alt düzenlemeleri uyarınca bir takım yükümlülükleri ve sorumlulukları bulunuyor. Öte yandan, bu hizmetlerin sınırlı çerçevede gerçekleştirildiği bazı durumlarda servis sağlayıcıların regülasyona tabi tutularak ağır yükümlülükler altına sokulması da kanun koyucunun arzu ettiği bir durum değil. Bu nedenle…

Ödemeler Pazarındaki Trendler

Ödemeler Alanındaki Trendler Ödemelerin ya da bir başka ifadeyle fonların transferinin bir ekonomi için ne ifade ettiğini anlatmak isteseniz ilk aklınıza gelecek benzetme herhalde damarlarınızda dolaşan kan benzetmesi olurdu. Uygulanan yaptırımlar sonrasında Rusya’da yaşanan gelişmeler bunun gerçekten ne kadar hayati bir konu olduğunu hepimize bir kere daha hatırlattı. Haliyle pek çok ülke ödeme hizmetleri piyasasının…

LIMITED NETWORK EXCLUSION

LIMITED NETWORK EXCLUSION (LNE) PSD2 and Turkish payment systems’ regulations in force both exclude payment activities carried out in a limited network from the scope of application of the regulations which also leads to some concerns such as creating disadvantages for the regulated actors who bear the entire regulatory burden and deprivation of legal protection…