VASP Tanımı, Kripto Para Kanun Taslağı, MASAK Rehberi ve Sorular

Bu yazı cevaplardan çok soruların olduğu bir yazı. Temel konusu da Kripto Para Kanun Taslağı ve MASAK mevzuatında VASP (Kripto varlık hizmet sağlayıcılar) tanımı. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (VASP’lar) ilk kez 1 Mayıs 2021’de MASAK tarafından yayınlanan Yönetmelikle mevzuatımızda ilk kez yer aldı. Buna göre VASP’lar MASAK düzenlemeleri kapsamında yükümlü olarak tanımlandı. MASAK tarafından aynı…

ABD AML/CFT Regülasyonu

ABD AML/CFT Regülasyonu Tax Justice Network tarafından yayımlanan 2022 Finansal Gizlilik Endeksine (Financial Secrecy Index – FSI) göre Amerika Birleşik Devletleri 1.951 puan ile en olumsuz sicile sahip ülke. FSI, bireylerin mali durumlarını gizlemelerine yardımcı olma konusunda hangi ülkenin ne kadar pay/sorumluluk sahibi olduğunu gösteren bir sıralama. ABD’nin en yüksek FSI değerine sahip olmasında global…

AML/CFT UYUM PROGRAMI

AML/CFT Uyum Programı Şirketinizin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında aracı olarak kullanılması hem ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmanıza hem de kurumsal itibarınızın zedelenmesine yol açar. Bu durumu önlemek amacıyla yükümlü finansal kuruluşların uyum programı oluşturmaları zorunluluğu bulunmaktadır. Uyum programı risk temelli bir yaklaşımla oluşturulmalı ve aşağıdaki tedbirleri içermelidir: Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, Risk…

N26 Tecrübesinden Fintechler İçin Dersler

Geleneksek Alman Bankacılığından Avrupa Çapında Dijital Bankacılığa Almanya geleneksel bir bankacılık sistemine sahip. Nakit kullanım oranı nispeten yüksek ve internet ya da mobil bankacılık kullanımı düşük. Her ne kadar bu durum covid salgını ile biraz değişmiş olsa da alışkanlıklar kolay değişmiyor. İnternet ve mobil bankacılığı şifresi edinmenin dahi çoğu kez bürokratik bir sürece tabi olduğu…

MASAK 2021 Yılı Faaliyet Raporu Çerçevesinde Uyum Faaliyetleri

MASAK 2021 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Rapor MASAK mevzuatında tanımlanmış yükümlülülerin mevzuatla ilgili faaliyetleri ve MASAK’ın bunlar hakkındaki işlemleri hakkında önemli bazı hususlar içermektedir. Rapor’da 2021 yılında şüpheli işlem bildirimlerinin önemli oranda arttığı görülmektedir. Artışın temel kaynağı Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşları’nın yaptığı bildirim sayısındaki artıştır. Bu kuruluşlar 2021 yılında 284.544 bildirim yapmıştır.2020 yılında…

Dijital Kimlik Doğrulama ve Uzaktan Kimlik Tespiti

Dijitalleşme günümüzde hemen her iş kolunda en trend başlıklar arasında yer almaktadır. Her geçen gün dijital uygulamaların hayatımızda edindiği yer artmakta, yeni iş kolları ve yeni şirketler hayatımıza girmektedir. Bu şirketlerin bir kısmı regüle piyasalarda çalışmakta olup çeşitli yasal yükümlülüklere tabidirler. İlgili mevzuat setine uyum sağlamak bu şirketler için bir gerekliliktir. Ayrıca regüle olsun ya…